Bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2011

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Yên Bái

Download
Quyết định Download
Giá đất nông nghiệp Download
Giá đất ở đô thị thành phố Yên Bái Download
Giá đất ở nông thôn thành phố Yên Bái Download
Giá đất ở đô thị huyện Lục Yên Download
Giá đất ở nông thôn huyện Lục Yên Download
Giá đất ở đô thị huyện Mù Cang Chải Download
Giá đất ở nông thôn huyện Mù Cang Chải Download
Giá đất ở đô thị huyện Nghĩa Lộ Download
Giá đất ở nông thôn huyện Nghĩa Lộ Download
Giá đất ở đô thị huyện Trạm Tấu Download
Giá đất ở nông thôn huyện Trạm Tấu Download
Giá đất ở đô thị huyện Trấn Yên Download
Giá đất ở nông thôn huyện Trấn Yên Download
Giá đất ở đô thị huyện Văn Chấn Download
Giá đất ở nông thôn huyện Văn Chấn Download
Giá đất ở đô thị huyện Văn Yên Download
Giá đất ở nông thôn huyện Văn Yên Download
Giá đất ở đô thị huyện Yên Bình Download
Giá đất ở nông thôn huyện Yên Bình Download

Về trang trước